Асоциация "Д-р Плацебо"

Цели: Асоциация “Д-р Плацебо” има за цел да предостави ежеседмични посещения на  актьори / клоуни в

педиатричните отделения на болниците в България, за да върне усмивката на болните деца и да им помогне да

забравят за кратко време тяхното тежко ежедневие. Всяко посещение е специален и личен момент, които се

оценява също така положително и от медицинския персонал. Клоуните са професионални артисти, специално

обучени с тази цел и са наречени “Д-р Плацебо” ... един жизнерадостен лекар с ведро настроение
Функциониране:

Без идея за печалба, асоциацията предлага напълно безплатно своите услуги на болницата. За да се покрият

разноските,  Асоциацията разчита на членски внос, партньорство с различни фирми и спонсорство. Основната

част от събраните средства се използва за работата на клоуните по време на посещенията при болните деца.


Основатели:

Обучен като болничен клоун през 1996 г. от Фондация “Теодора” (Théodora), Леонар Щек работи за

фондацията като “Доктор Хапче” (Dr. Pilül); През  2000 г. тои става режисьор-инструктор, и обучава новите

кадри за Швеицария и други европеиски страни. Благодарение на своята съпруга Пламена Никитасова – Щек,

г-н Щек открива България и решава заедно с нея да реализират посещенията на болнични клоуни в България.